Veilig en comfortabel
contactlenzen dragen

Het is nu tijd om aan contactlenzen te denken; contactlenzen en hun verzorgingssystemen zijn nog nooit zo veilig en comfortabel geweest als nu. En de mogelijkheden zijn uitgebreider dan ooit!


Veilig en verantwoord contactlenzen dragen, kan alleen als je professionele begeleiding hebt van gediplomeerde (contactlens-)­specialisten, en opticiens.
De begeleiding van Werkman is er op gericht je zo veel mogelijk te ondersteunen bij het dragen van je contactlenzen. Daarbij moet je niet alleen denken aan advies bij het kiezen van je soort lenzen, maar ook aan regelmatige controles en het herkennen van (aankomende) problemen.
De Werkman Oogzorgpas, voor professionele begeleiding in het dragen van contactlenzen.

Bel voor een afspraak voor een (gratis) oogmeting naar nummer:

0512 - 36 14 86


en laat je tijdens de afspraak informeren over het dragen van lenzen.


Veilig en comfortabel contactlenzen dragen?
Kies dan voor Werkman!

Bij Werkman zijn wij van mening dat je ogen het allerbelangrijkst zijn en dat bij het dragen van contactlenzen een aantal zaken van belang zijn. Onderhoud, hygiëne en regelmatige controles zijn daar bij wel de meest belangrijke. Werkman ondersteunt je op vele manieren om te zorgen dat je op een zo veilig mogelijke en comfortabele manier lenzen draagt en kunt blijven dragen. Wel dien je hiervoor zelf ook het nodige te doen!
Lens draagtip: Zorg goed voor je ogen!
Op deze pagina vind je informatie over de mogelijkheden en de voordelen die de huidige moderne soorten contactlenzen te bieden hebben. Aan de hand van een aantal veel gestelde vragen over lenzen hopen wij je meer inzicht te geven over de voordelen van het dragen van contactlenzen.

Tevens geven wij je een groot aantal tips en laten door middel van een tweetal filmpjes zien hoe je het best met contactlenzen om kunt gaan.
Lens draagtip: Was je handen voor je lenzen schoonmaakt
Lens draagtip: Bezoek regelmatif je opticien
Lens draagtip: Gebruik alleen lenzenvloeistof

Waarom kies je voor contactlenzen?

Indien je kunt kiezen uit contactlenzen of een bril blijkt dat er een aantal redenen genoemd kunnen worden om voor contactlenzen te kiezen. Het zonder hulpmiddel door het leven gaan is één van de meest belangrijke. Een bril kan daarnaast gemakkelijk beslaan en (kan) op neus en oren drukken. Ook bij het sporten is een bril erg ongemakkelijk. Het uiterlijk speelt bij de meeste mensen een belangrijke rol: met contactlenzen houd je te alle tijden jouw eigen gezicht.

Kunnen contactlenzen een leesbril vervangen?

Tegenwoordig is dat inderdaad mogelijk. Mensen die naast hun vertesterkte een leesbril nodig hebben kunnen de aanschaf van bifocale contactlenzen overwegen. Deze contactlenzen hebben een verte- en een leesgedeelte, ongeveer zoals bij een bifocale of multifocale bril. Vooral met vormstabiele contactlenzen zijn hiervoor diverse goede opties, maar ook in de zachte uitvoering zijn er mogelijkheden. Een andere zeer succesvolle manier om de leesbril te vervangen is het aanpassen van een vertelens op het ene oog en een leeslens op het andere oog.

Voor wie zijn contactlenzen geschikt?

Contactlenzen zijn in principe geschikt voor iedereen die een oogcorrectie nodig heeft en op verantwoorde manier met contactlenzen om kan gaan. Zelfs voor mensen die in het verleden geen contactlenzen konden dragen zijn er tegenwoordig nieuwe mogelijkheden. Er zijn nieuwe contactlenzenmaterialen en verzorgingsproducten ontwikkeld die goede oplossingen bieden voor bijvoorbeeld bijzondere sterktes en droge ogen.

Wanneer kun je beginnen met het dragen van contactlenzen?

Er is geen minimumleeftijd voor het dragen van contactlenzen, sommige baby's dragen om medische redenen bijvoorbeeld ook contactlenzen. Echter, het kritieke punt zit hem in de verzorging van contactlenzen, hetgeen bij kleine kinderen een beperking kan zijn. Bij oudere kinderen hoeft dat echter niet zo te zijn en die zullen zich juist vaker vrijer voelen en actiever gedragen dan met een bril. Net als brillenglazen zal men de contactlenzen regelmatig moeten laten controleren, omdat de sterkte immers pas op latere leeftijd stabiliseert. Er zijn ook onderzoeken die aangeven dat de oogsterkte geremd wordt met vormstabiele contactlenzen. Soms is dit inderdaad het geval, maar dit kan niet worden gegarandeerd.

Kan een laserbehandeling contactlenzen vervangen?

Ja, dat kan. Maar een laserbehandeling brengt risico's met zich mee, meer dan het dragen van contactlenzen. Wie geen risico wil lopen, kiest liever voor contactlenzen. Ook is een laserbehandeling lang niet bij alle ogen mogelijk. Een laserbehandeling is een echte operatie, kan pijnlijk zijn en tot droge ogen leiden. De kwaliteit van het zien is vaak - vooral in het donker - minder goed dan daarvoor met bril of met contactlenzen. Bovendien is geen ander correctiemiddel zo nauwkeurig in staat een goede gezichtsscherpte te geven als contactlenzen. Een van de grote voordelen van contactlenzen is dat de sterkte op elk gewenst moment aangepast kan worden aan de huidige situatie. De ingreep bij een laserbehandeling is definitief. Wanneer het resultaat niet bevalt, kan de ingreep niet meer teruggedraaid worden. Bij sterkte wijzigingen na een laser behandeling zal een herbehandeling moeten plaatsvinden.

Welke soorten contactlenzen zijn er?

Er zijn harde en zachte contactlenzen. Harde, meestal vormstabiele contactlenzen genoemd, zijn zuurstofdoorlatende dunne gebogen schijfjes met een diameter van circa 9 tot 10 mm die zo nauwkeurig mogelijk de vorm van het oog volgen. Zachte contactlenzen zijn groter en nemen vocht op en zijn daardoor erg soepel. Verder bestaan er nog gekleurde contactlenzen, torische contactlenzen (om astigmatisme te corrigeren - een bijzondere oogsterkte), bifocale contactlenzen (voor mensen die normaal een leesbril moeten dragen) en zelfs nachtlenzen die je alleen 's nachts hoeft te dragen terwijl je overdag zonder contactlenzen of bril scherp ziet (zie verderop voor meer uitleg).
Lens draagtip: Slaap niet met je lenzen in
Lens draagtip: Zwem niet met je lenzen in
Lens draagtip: Maak elke dag je lenzen en lensbakje schoon met lenzenvloeistof

Vragen contactlenzen veel onderhoud?

Bedenk dat het hier om jouw ogen gaat! Ga dus zorgvuldig om met de contactlenzen. Het kost slechts enkele minuten per dag om met de moderne onderhoudssystemen de contactlenzen optimaal te verzorgen. Je krijgt natuurlijk advies van ons hoe je het beste te werk kunt gaan.

Is het inzetten en uitnemen van contactlenzen moeilijk?

Nee, maar je moet er wel even handigheid in krijgen. Het is belangrijk om ruim de tijd te nemen voor het inzetten en uitnemen van de contactlenzen en te zorgen voor goed licht en schone handen. Bij aflevering van de contactlenzen krijg je een uitgebreide instructie over hoe en wat je moet doen bij het inzetten en uitnemen van de contactlenzen.

Wat zijn de voordelen van contactlenzen?

Contactlenzen worden ongezien gedragen en zijn dus niet aan mode onderhevig. Als je ze goed onderhoudt, merk je niet dat je een optisch hulpmiddel gebruikt. Contactlenzen vertekenen het beeld niet. Verder heb je met contactlenzen een groter gezichtsveld en zie je er in de meeste gevallen scherper mee dan met een bril.

Zijn contactlenzen eng?

Contactlenzen zijn helemaal niet eng, zeker niet vergeleken met andere oogcorrecties, zoals laseroperaties. Een laseroperatie kan blijvend minder goed zicht opleveren een ook pijnlijk zijn; contactlenzen doen absoluut geen pijn. Als je er eenmaal aan gewend bent, voelt je nauwelijks dat je ze draagt. Vaak zijn mensen bang dat de contactlenzen achter het oog schieten. Dit is beslist onmogelijk.

Wat doen onderhoudssystemen precies voor contactlenzen?

Er zijn verzorgingsproducten voor het reinigen, het bewaren en het inzetten van de contactlenzen. Ze zorgen ervoor dat de contactlenzen goed schoon worden gemaakt en houden de contactlenzen in een goede conditie zodat ze veilig en comfortabel gebruikt kunnen worden. Alle drie de onderdelen zijn even belangrijk bij het verzorgingsproces. Moderne verzorgingsproducten beschikken steeds vaker over deze drie eigenschappen voor de verzorging van contactlenzen: de zogenaamde alles-in-één vloeistoffen.

Waarvan worden contactlenzen gemaakt?

Contactlenzen worden tegenwoordig allemaal gemaakt van kunststoffen die zuurstofdoorlatend zijn. Dit is heel belangrijk want het hoornvlies moet voldoende zuurstof toegevoerd krijgen. De allernieuwste contactlenzen worden van silicone gemaakt, waardoor de zuurstofdoorlaatbaarheid sterk is gestegen. Dit kan een toegevoegde waarde zijn voor de contactlensdrager. Sommige van deze contactlenzen laten zelfs voldoende zuurstof door, zodat deze ook 's nachts gedragen kunnen worden.
Lens draagtip: Hou een klein flesje lensvloeistof en een lensbakje bij je in je tas
Lens draagtip: Hou bij wanneer het tijs is om lenzen en lensbakje te vervangen
Lens draagtip: Ga je op vakantie? Neem extra lenzen en een extra lensbakje mee!

Wat zijn daglenzen?

Daglenzen zijn contactlenzen voor eenmalig gebruik, die geen onderhoud vragen. Daglenzen kunnen in sommige omstandigheden een prachtige uitkomst zijn. Denk aan vakantie, of als je contactlenzen alleen voor sporten of uitgaan wilt gebruiken. Ze zijn superhygiënisch (er zijn geen verzorgingsproducten nodig) en omdat ze geen kans hebben te vervuilen vaak ook heel comfortabel. Ze worden echter niet in alle sterkten gemaakt en zijn zodoende niet voor alle ogen geschikt.

Wat zijn de beste contactlenzen voor mij?

De bouw van het oog, de benodigde correctie, de persoonlijke omstandigheden (in werk en hobby) en jouw eigen voorkeur zullen mede tot het juiste advies leiden wat betreft de meest optimale contactlens voor jouw ogen. Onze contactlens­specialisten zullen die lens adviseren die voor jouw situatie het meest geschikt is. Eén van de belangrijkste karakteristieken is of het oog egaal bol is of niet. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat prima te corrigeren met moderne contactlenzen, zowel in de vormstabiele uitvoering als met zachte contactlenzen.

Wat zijn nachtlenzen precies?

Deze contactlenzen draagt men 's nachts om het hoornvlies een heel klein beetje aan te passen (te vervormen), zodanig dat men de dag erop zonder bril of contactlenzen door het leven kan. Vooral voor mensen die contactlenzen als oncomfortabel ervaren gedurende de dag, kunnen nachtlenzen een uitkomst bieden. Het is niet voor iedereen geschikt, en alleen mogelijk in de lagere sterktes (tot -4 dioptrie).

Kun je bij het sporten contactlenzen dragen?

Sport en contactlenzen vormen een ideale combinatie. Het dragen van contactlenzen is veilig en tijdens het transpireren blijft de gezichtsscherpte toch goed. Vooral zachte contactlenzen die weinig verschuiven geven een constant helder beeld. Sporters leveren dikwijls een betere prestatie en hebben meer plezier in hun sport met contactlenzen. Veel topsporters dragen dan ook contactlenzen. Zachte lenzen worden door sporters het meest gedragen, maar vormstabiele contactlenzen kunnen soms een scherper beeld geven dan een bril of zachte contactlenzen.

Hoe vaak moet ik mijn ogen laten controleren wanneer ik contactlenzen draag?

Over het algemeen wordt aangeraden om vormvaste contactlenzen elke 6-12 maanden te laten controleren. Voor de meeste zachte contactlenzen is dit elke 6 maanden en voor contactlenzen, welke permanent, dus dag en nacht gedragen worden, elke 3 maanden. Tijdens de controle worden allereerst de ervaringen in de afgelopen periode besproken. Vervolgens wordt het gezichtsvermogen en de sterkte van de contactlenzen gecontroleerd. Daarna de passing, de kwaliteit van de contactlenzen en de conditie van de ogen en oogleden. Tot slot wordt nog gekeken naar het effect van de onderhoudsmiddelen op de contactlenzen. Eventueel wordt men op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van contactlenzen en vloeistoffen.

Hoe vaak moeten contactlenzen vervangen worden?

Alle contactlenzen verouderen en verliezen daardoor hun functionele eigenschappen. Dit is afhankelijk van het type contactlenzen, jouw werkomstandigheden, invloeden uit de omgeving en de mate van vervuiling van de lens. Om te voorkomen dat je hierdoor problemen krijgt moeten ze na verloop van tijd worden vervangen. Voor zachte contactlenzen is maandelijks vervangen bijvoorbeeld heel gangbaar. Maar er zijn ook daglenzen, die men dagelijks vervangt, afhankelijk van behoeften en wensen. Met vormstabiele contactlenzen kun je langer doen, soms wel een jaar of drie, vier. Maar vanwege dezelfde redenen als met zachte lenzen wordt het jaarlijks vervangen van deze lenzen wel steeds populairder, omdat het veiliger en comfortabeler is.
Lens draagtip: Maak op tijd een afspraak met je opticien
Lens draagtip: Vervang het lensbakje minstens 1 keer in de 3 maanden
Lens draagtip: Werk hygiënisch, zo voorkom je oogiritaties en ooginfecties
Lens draagtip: Neem een extra bril mee

Kan men naast contactlenzen soms nog een bril dragen?

Jazeker kan dat. Hiervoor moeten jouw ogen meestal wel opnieuw worden opgemeten, en soms moet je daardoor een paar dagen de contactlenzen uitlaten (afhankelijk van het type contactlens). Het zicht kan soms tijdelijk wel even verstoord zijn bij het wisselen van contactlens naar bril.

Kan ik oogmake-up gebruiken als ik contactlenzen draag?

Absoluut, maar ga hier verstandig mee om! Zet eerst jouw contactlenzen in en breng daarna de oogmake-up aan. Let er wel op dat je make-up aanschaft die voor contactlensdragers geschikt is.

Hoe lang duurt het voordat je aan contactlenzen gewend bent?

Dat ligt aan het type contactlens. Bij harde zuurstofdoorlatende contactlenzen begint je meestal met een aantal uren per dag en dit wordt met een paar uur per dag opgevoerd. Bij zachte contactlenzen gaat het wennen sneller. Voor beide soorten contactlenzen geldt dat je ze al binnen een week de gehele dag kunt dragen.

Is de verzorging van contactlenzen kostbaar?

De verzorging van contactlenzen wordt steeds beter en makkelijker. Het soort verzorgingsysteem - en de daarmee gemoeide kosten - wordt bepaald door de soort contactlenzen en zaken zoals de samenstelling van jouw traanvocht. Zachte contactlenzen kosten in onderhoud iets meer dan vormstabiele contactlenzen. Bedenk dat de keuze van het soort vloeistof het verschil kan maken tussen het veilig en onveilig, comfortabel en oncomfortabel dragen van contactlenzen. Laat je hierover daarom goed adviseren, verander niet zomaar van vloeistof en volg strikt de voorschriften op!
Hoe contactlenzen aan en uitbrengen

12 tips voor zorgeloos lenzen dragen

Hoe kun je verantwoord contactlenzen dragen?

Ogen en contactlenzen dienen op gezette tijden (meestal halfjaarlijks) gecontroleerd te worden. Bij Werkman krijg je bij de eerste aflevering van jouw contactlenzen een oogzorgpas waarop precies staat wanneer je terug verwacht wordt voor een oogcontrole. Ook de contactlenzen moeten regelmatig vervangen worden. Vergelijk het met het onderhoud van een auto: goed onderhoud en goede verzorging staan garant voor langdurig en veilig rijplezier.
Lens draagtip: Draag contactlenzen niet langer dan de bedoeling is
Lens draagtip: Bij vragen kun je terecht bij je opticien
Logo ANVC
Tekst ontleend aan de brochure 'Worden het contactlenzen?', een uitgave van de ANVC, de Algemene Nederlands Vereniging van Contactspecialisten. Niets van deze tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 
Logo Werkman brillen en contactlenzen

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 17.30 uur
zaterdag: 09.30 - 17.00 uur

zondag en maandag gesloten

Copyright © 2016 -
Werkman Optics B.V.